.

.

บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ ปิยะผลเฟอร์.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์

เนื้อหา ความเป็นเจ้าของ และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฏที่นี่ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า 'เนื้อหาสาระ') เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถูกควบคุม และถือสิทธิ์ โดย บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

บริษัทได้อนุญาตในการ เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด และ พิมพ์ลงบนสิ่งพิมพ์ ของส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการ

 • สั่งซื้อสินค้ากับ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือ
 • ใช้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้และท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทั้งหมดที่ระบุในเนื้อหาสาระ

นอกเหนือจากการเลือกการดูและการสั่งซื้อสินค้าแล้ว เนื้อหาทั้งหมดไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย ดาวน์โหลด เผยแพร่ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สิทธิ์การใช้งานนี้จะหมดอายุทันที หากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และการใช้เนื้อหาสาระอื่นใดในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการคัดลอกเพื่อใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ และรวมถึงการคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย หรือเผยแพร่ซ้ำ ซึ่งอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และห้ามทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ "เครื่องหมายการค้า") ห้ามมิให้บุคคลหรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่ใช้งานได้ ถ่ายโอน คัดลอก เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริษัท ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบว่าเนื่องจากเว็บไซต์ของ บริษัท มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ และ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด และโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซด์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซด์นี้รวบรวมเท่านั้น

กฎ กติกา มารยาทในการใช้งานและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

 • ข้อความหรือเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ข่มขู่ คุกคามโดยเจตนาร้ายต่อสมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • การนำเสนอเนื้อหาที่หยาบคายลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
 • การเผยแพร่หรืออัปโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติห รือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
 • ข้อความหรือเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือบุคคลที่สาม
 • การนำเสนอข้อความโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ตั้งใจจะช่วยกระตุ้นการซื้อผลิตภัณฑ์

สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอยู่นอกกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้แต่ละคนได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขข้างต้นอาจส่งผลให้ถูกระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด อาจเสนอโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษให้สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากสมาชิกผู้ใช้คนใดได้รับรางวัล (จะเป็นรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้) จาก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด แต่มีสมาชิกหลายคนในหลายชื่อ หรือใช้ที่อยู่อีเมลหลายแห่งรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการฉ้อโกงจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมของเราและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

การใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา และต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด แจ้งความประสงค์ไป ท่านต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หาก บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด พบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด มีสิทธิ์ระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกของท่านเพื่อใช้งานอีกครั้งในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด มีสิทธิ์เต็มที่ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ตลอดเวลา หากข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดที่คาดเดาไม่ได้ อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ไม่ถูกต้องหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและเราได้รับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะทำกาคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ท่านตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือ บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

การรับประกัน

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือ เป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเรา โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือผู้ติดตามของท่านที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ตกลงดังนี้: ข้อความ และสาระสำคัญในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้อง ในส่วนของเนื้อหาสาระ และคำสะกด การเชื่อถือข่าวสารดังกล่าวอยู่ในส่วนความรับผิดชอบ ของตัวท่านเอง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนในส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาสาระ รายละเอียดและข้อมูลสินค้า โปรแกรมการบริการ และราคา ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณากรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียน ในการใช้บริการบนเว็บไซด์ โดยท่านต้องกำหนด รหัสผ่านด้วยตัวของท่านเอง และต้องเก็บรักษารหัสผ่าน ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ใครหรือคนอื่นใช้รหัสผ่านของท่านหรือคนอื่นใช้รหัสผ่านของท่านเพื่อทำการซื้อสินค้าและบริการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสผ่าน จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน แต่ประการใด

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซด์ นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นตลอดระยะเวลาการให้บริการ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซด์นี้ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

การใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่รับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทนข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งอาจใช้กับขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อบริษัทฯ แล้วว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

บททั่วไป

 • ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ปิยะผลเฟอร์.com ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และชัดเจนระหว่างท่านและ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งท่านและ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รับรอง หรือสัญญาใดๆที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่แล้วๆมา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที ระหว่างท่านและ บริษัท เพาเวอร์บายที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าท้่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ของท่านในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่ท่านมี
 • ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือ ประกาศ หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้ท่านถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้
 • การสละสิทธิ์ ทั้งท่านหรือ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของท่านส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภาย ใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์
 • การถือครองสิทธิ์ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที
 • กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองท่านจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง ท่านจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเรา หรือ เงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน
 • ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

การสิ้นสุด

ท่านต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด และ/หรือเมื่อท่านทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการซื้อของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อ ของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อ คำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆ ไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้น

ความเป็นส่วนตัว/ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้ทาง บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ ปิยะผลเฟอร์.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของเราในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี 'คุกกี้' 'Cookies' มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชม การเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทำการสำรวจเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสำรวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาส บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนำเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับ บริษัท ปิยะผลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

นโยบายการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก ปิยะผลเฟอร์.com ผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ด้วยวิธีโอนเงินมายังเลขที่บัญชี และสาขาที่กำหนดไว้ กรุณาโอนเงินภายใน 24 ชม. หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินโดยเข้าสู่ระบบ และเข้าสู่หน้า บัญชีของฉัน และไปที่หน้า ประวัติการสั่งซื้อ เพื่ออัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน หรือติดต่อผ่านหน้าติดต่อเรา พร้อมกับระบุหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้าและชื่อของท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า ต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่าสินค้าแล้วเท่านั้น